Over Thermiek
Opbouwwerk Overschie
jeugd & Jongerenwerk
Maatschappelijke Ondersteuning
KANS-RIJK Overschie
Ouderen MaatschappelijkWerk
Mantelzorgkring Overschie
Cursussen
Volg ons via Twitter
KANS-RIJK Overschie

KANS-RIJK Overschie is een laagdrempelige ingang voor iedereen die vragen heeft op het gebied van vrijwilligerswerk. Op locatie van Thermiek, Adriaen Brouwerstraat 1 in Overschie, is het mogelijk voor bewoners, die nuttige werkzaamheden willen verrichten in de vorm van vrijwilligerswerk, stage of als tegenprestatie voor een uitkering, om zich in te schrijven en daarna bemiddeld te worden naar vrijwilligerswerk.KANS-RIJK Overschie brengt vrijwilligers en organisaties bij elkaar en zorgt voor een juiste match tussen vrijwilliger en organisatie die met vrijwilligers werkt.

 

Informatie of inschrijven

U kunt vrijblijvend langskomen aan de Adriaen Brouwerstraat 1, 3042 AA  Rotterdam

maandag       9.00 - 16.30 uur

woensdag   12.30 - 16.30 uur

donderdag  16.00 - 20.00 uur


mail kansrijk@thermiek.info

tel (010) 462 23 69


Of kijk eens bij de vacatures.

 Organisaties en verenigingen PDF Afdrukken

Organisaties en verenigingen vinden vaak hun vrijwilligers in hun leden en directe sociale omgeving. Dat kunnen zijn betrokken ouders van jeugd bij bijvoorbeeld sportverenigingen of familieleden bij zorgorganisaties. Zodra echter de kinderen de organisatie ontgroeien of dierbaren overlijden, verdwijnen daarmee ook de werkzame vrijwilligers. Onder het bestand is de doorstroom groot. Om verzekerd te kunnen zijn van een continu aanbod aan vrijwilligers is het voor organisaties en verenigingen van belang hun vrijwilligersbestand aan te vullen wanneer nodig. Ook voor hen biedt KANS-RIJK Overschie een laagdrempelige ingang die hen helpt met hun vraag om vrijwilligers, met hun vragen over hun aanpak bij het te voeren vrijwilligersbeleid of met dieperliggende vragen met betrekking tot de inrichting van hun organisatie welke draait dankzij de inzet van vrijwilligers.

 
Maatjes PDF Afdrukken

Naast organisaties bemiddelt KANS-RIJK Overschie individuele aanvragen van bewoners van Overschie voor een maatje. Maatjes zijn er bijvoorbeeld voor:

 • Wandelen/rolstoelduwen
 • Contactbezoeken
 • Ordenen van administratie
 • Klussen in huis
 • Ziekenhuisbezoek
 • Samen boodschappen doen
 • Zingeving
 • Oefenen van taalvaardigheid
 • Samen fietsen
Lees meer...
 
KANS-RIJK Overschie PDF Afdrukken

KANS-RIJK Overschie kenmerkt zich door:

 • Expertisecentrum
 • Geen lange trajecten
 • Snelle plaatsing
 • De verantwoordelijkheid waar het hoort
 • Weinig bureaucratie
 • Goede verdeling tussen ondersteuning en eigen kracht
 • Outreachend bezig zijn; geen afwachtende houding
 • Intermediair, de juiste verwijzer en matcher
 • Collectief kunnen kijken en organiseren

 

KANS-RIJK Overschie stimuleert eigen initiatief en eigen kracht wat leidt naar een structureel resultaat.

 

 Schrijf je hier in

 
Voorwaarden PDF Afdrukken

De voorwaarden om ingeschreven te worden als vrijwilliger zijn:

 • Voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor de uitvoering van de vraag, de activiteiten;
 • Willen participeren om een steentje bij te dragen aan de maatschappij en daarbij de eigen kracht te vergroting en ervaringen op te doen;
 • De uitgangssituatie is minimaal 4 uur vrijwilligerswerk per week;
 • Indien nodig moet er een  "verklaring omtrent gedrag" (VOG) worden aangevraagd voor het werken met kwetsbare groepen zoals zieken, kinderen of mensen met een licht verstandelijke beperking. De kosten hiervoor worden door de instelling welke het maatje uitzendt betaald. De VOG wordt te allen tijde aangevraagd bij het werken met kinderen en in thuissituaties 1 op 1 bij kwetsbare groepen;
 • De vrijwilliger tekent een verklaring met Thermiek bij bemiddeling tussen vrijwilliger en klant/organisatie/vereniging.